Høsting - undervisningsopplegg

«Høsting – en smak av tradisjon og muligheter» er et undervisningsopplegg for grunnskolen og Vg1. Undervisningsoppleggene er bygd opp under sju ulike høstingstema: Bær, urter, sopp, trær, mat i fjæra, fisk i hav og vassdrag og vilt, jakt og fangst. De sju høstingstemaene har undervisningsopplegg tilpasset de ulike skoletrinnene. Det inngår også egne ideark med tips til aktiviteter, ideer og oppskrifter for hvert tema. Formålet med boka er å videreformidle norske høstingstradisjoner til bruk i undervisning. 

Den trykte utgaven av boka bestiller du ved å sende en mail til post@friluftsrad.no. til en pris av NOK 200,- per eksemplar. 

Boka i sin helhet kan du også laste ned her:  Høsting - en smak av tradisjon og muligheter.pdf

Undervisningsopplegg om Høsting etter klassetrinn finner du her: 

Undervisningsopplegg 1.- 4. trinn.pdf

Undervisningsopplegg 5. - 7. trinn.pdf

Undervisningsopplegg 8. -10. trinn.pdf

Undervisningsopplegg Vg1.pdf

 

Publikasjonen har blitt utarbeidet av Friluftsrådenes Landsforbund på oppdrag fra Miljødirektoratet. De to lærerne Inger og Kristine Monsen har utarbeidet undervisningsoppleggene, samt idearkene. Alt innhold er tilpasset læreplanen og har bærekraft, allemannsretten og fysisk aktivitet i fokus. Videre har Salten Friluftsråd og Polarsirkelen Friluftsråd bidratt til kunnskap om allemannsretten og stedsbasert læring.