1. Hjem
  2. Opplæring i friluftsliv
  3. Introduksjon til Friluftsliv for innvandrere

Introduksjon til friluftsliv for innvandrere

Vårt mest omfattende opplæringstilbud er Introduksjon til Friluftsliv for nyankomne innvandrere i mottaks- og voksenopplæringsklasser. Klassene tilbys inntil fire aktivitetsdager, der elevene deltar i ulike friluftslivsaktiviteter og får varierte naturopplevelser knyttet til de ulike årstidene.

 

 

Årstidenes hovedaktiviteter:

Vinter:        ski, snøforming, isfiske og aking
Vår:            sanking av ville vekster, kanopadling og matlaging på bål
Sommer:    kanopadling, fisketur, oppdagelsesferd i nærmiljøet
Høst:          fisketur, høstingstur og matlaging på bål

 

Alle aktivitetsdagene inkluderer læring om allemannsretten, hensynsfull ferdsel i naturen og felles lunsj rundt bålet.

 

Formålet med introduksjonstilbudet er:

  • Å gi elevene positive opplevelser og erfaringer med friluftslivet og grunnleggende kunnskap som muliggjør og stimulerer til økt deltagelse i friluftslivet i framtida.
  • Å bidra til at naturen benyttes som arena for læring i norsk språk og samfunn, og blir en naturlig undervisningsarena.
  • Å bidra til økt inkludering og deltagelse i friluftslivet, som trivselsskapende og helsefremmende aktivitet for hele befolkningen.

 

 

Ønsker du å melde på din klasse til kurs?

Er du lærer og ønsker mer informasjon om Introduksjon til Friluftsliv, eller vil du melde på klassen din? Send en mail til vår hovedansvarlig Bent Martinsen/Marianne Ruud Olsen : paamelding.oof@friluftsrad.no