Damkonferansen 2020

Heldagskonferanse

Konferansen skulle opprinnelig vært holdt i mars 2020, men ble avlyst pga koronasituasjonen.

Svært mange vann i Marka og byggesonen er regulert og har en demning. Mange av disse er viktige for både friluftsliv og naturmangfold. Hva gjør vi med alle disse når de ikke lenger er til nytte for dameierne og de lekker. NVE stiller strenge krav til damsikkerhet, og hvem skal da betale for dyre reparasjoner for å holde dammen ved like? 

Damkonferansen 2020 arrangeres av Oslo og Omland Friluftsråd, FNF Oslo og FNF Akershus.

Tid: Onsdag 21. oktober, kl. 09:00 – 15:00
Sted: Lillestrøm Kultursenter
(NB! Konferansen er flyttet fra Asker kulturhus til Lillestrøm kultursenter for å sikre god koronaavstand mellom deltakerne.)

 

Klikk her for program

 

Påmelding:
  • Alle som var påmeldt i vinter er fremdeles påmeldt og behøver ikke å gjøre noe.

  • Klikk her for påmelding. (frist er 12. oktober)