Svelviksand henger over oss som et spøkelse

For over 200 år siden var Verket det nest største landstedet på Hurumhalvøya. Holmsbu var størst. Det varte til 1876 da Dyno ble etablert på Sætre.

Viderefører strandrydde-prosjekt

Siden 2021 har Rydd i tide-prosjektet fjerna nærmere 3.500 tonn marin plast langs ytre kyst av Norge – av disse 68 tonn i Ålesund, Giske og Haram.

Har funne plastrestar frå Rogfast på Fitjar - 140 kilometer unna

14 mil unna Rogfast-prosjektet har det vorte funne plastrestar frå sprenging i prosjektet.

Friluftsskole i Heim

Skrevet av Tiffany Opsahl Publisert 28. mai 2024, Oppdatert 28. mai 2024

Nøkkeltall for OOF
0
mennesker sogner til friluftsrådet
0
medlemsorganisasjoner
0
medlemskommuner
0
deltakere på Opplæring i Friluftsliv årlig
0
Påmeldte til Flerkulturell Friluftsfest

OOFs arbeidsområder:

Marka: OOF skal sikre og ta vare på Marka og markagrensa, dens natur og kulturverdier. 

Byggesonen: OOF skal arbeide for å sikre at befolkningen har god adgang til turveier, attraktive friluftsområder og uberørt natur i sine nærområder.

Opplæring og aktivitet: OOF skal arbeide for å utjevne forskjeller i kunnskap om og ferdigheter i friluftsliv, ved å tilby friluftslivsopplæring og -arrangementer for brukere som trenger det mest.

Friluftslivets økonomiske rammebetingelser: OOF skal arbeide for å bedre de økonomiske rammebetingelsene for friluftslivet i regionen.