Ser fortsatt slik ut – dette er planene

Doen ved Melsvatnet brant natt til 18. mai. Nå har den stått rundt fire måneder uten at noe har skjedd. Dette er grunnen.

Aktiv forening i Lund fyller 25 år: – Vi skal alltid være en sosial klubb

Foreningen «Åkke øve 60» fyller 25 år i år. Klubben består av kvinner og menn over 60 år.

Informasjon om fylkeskommunens tilskuddsordninger til friluftslivsformål og nye søknadsfrister 2024

Skrevet av Anne Louise Kaalstad Publisert 22. september 2023, Oppdatert 22. september 2023

Samler alle aktivitetstilbud på en plattform: – Vi ønsker å nå flest mulig

Det er til stadighet aktiviteter for barn og unge i distriktet som ikke når frem til målgruppen. Leder for Frivilligsentralen i Våler, Katinka Schjerven Eriksen, har nå derfor samlet informasjonen på et sted. Dette med mål om at det skal bli lettere for barn og unge å finne frem.

Nøkkeltall for OOF
0
mennesker sogner til friluftsrådet
0
medlemsorganisasjoner
0
medlemskommuner
0
deltakere på Opplæring i Friluftsliv årlig
0
påmeldte til Flerkulturell Friluftsfest

OOFs arbeidsområder:

Marka: OOF skal sikre og ta vare på Marka og markagrensa, dens natur og kulturverdier. 

Byggesonen: OOF skal arbeide for å sikre at befolkningen har god adgang til turveier, attraktive friluftsområder og uberørt natur i sine nærområder.

Opplæring og aktivitet: OOF skal arbeide for å utjevne forskjeller i kunnskap om og ferdigheter i friluftsliv, ved å tilby friluftslivsopplæring og -arrangementer for brukere som trenger det mest.

Friluftslivets økonomiske rammebetingelser: OOF skal arbeide for å bedre de økonomiske rammebetingelsene for friluftslivet i regionen.